Raikô Sakamoto
Pole Pole Higashinakano - Motohashi Seiichi, Ohara Osamu & Doi Kouchi
Hidenori Okada
Yôichi Higashi
Entretien avec Katsuya Tomita & Toranosuke Aizawa
Tomorowo Taguchi : acteur
Daishi Matsunaga
Tetsuaki Matsue
Ishii Katsuhito